Välkommen till utställningen på Bergön

Utställningen är en del av projektet Coast4us, där vi går igenom skärgårdens naturvärden, samt Bergön som en port till ytterskärgården. Ön under det kalla kriget och lokala arbetstillfällen. Hur skärgården kan tillgängliggöras året om. Och slutligen planbesked och bilagor. Välkomna!