Bergösatsningen handlar om att tillgängliggöra skärgården

Juryns motivering: ”I det genomarbetade dokumentet visar kommunen och fastighetsägaren hur Bergön kan bli en samlingspunkt i skärgården genom att tillföra en blandning av verksamheter, boende och service. Det föreslagna besökscentret och bostäderna är utformade för att anpassas till den dramatiska naturen och bygger i hög grad vidare på militäranläggningarna istället för att ta ny   →

Välkommen till utställningen på Bergön

Utställningen är en del av projektet Coast4us, där vi går igenom skärgårdens naturvärden, samt Bergön som en port till ytterskärgården. Ön under det kalla kriget och lokala arbetstillfällen. Hur skärgården kan tillgängliggöras året om. Och slutligen planbesked och bilagor. Välkomna!    

Fritid och rekreation på Bergön

Rekreationsvärdena i Sankt Anna skärgård består framförallt av skärgårdens vackra miljöer som uppmuntrar till upptäcktsfärder via vattnet för både nybörjare och erfarna paddlare. Den finskurna skärgården beskrivs ofta som ett av de bästa områdena i Sverige för kajakpaddling då området är ostört och lugnt. Bergön har en fördelaktig placering i skärgården som utgångspunkt för kajaktister   →

Walk and talk

Planeringsbesked och ”walk and talk” på Bergön, Sant Anna skärgård, den 17 september 2020. Håkan Mauritzon berättar om planerna för Bergön. Det var en vacker dag i skärgården, med sol och intressanta samtalsämnen, och dessutom besök från flottan. Foto: Östergötland i Bilder, Mattias Brauns.  

Arkitektur & karaktär

På det framtida Bergön utgör arkitekturen en mycket stor del av upplevelsen. Det här ska vara destinationen som den arkitekturintresserade inte vill missa. Arkitekturen ska hålla hög kvalitet och utgöra ett signum. Det gäller såväl besöksanläggningar som boendeenheter för uthyrning, fast- och fritidsboende. Arkitekturen ska signaleras på håll. Destinationen ska kunna siktas från avstånd. Tre   →

En guidad tur på Kalla krigets Bergön

En guidad tur som presenterar militärhistorien kan ske på följande vis, se karta till höger. Längs denna sträckning skulle ett antal informationsskyltar kunna sättas upp alternativt en interaktiv karta med information. 1 – Start vid miltärbryggan med en översiktskarta där stationerna och sträckan är utmärkt. 2 – Första station en kort bit upp från bryggan   →