Bergösatsningen handlar om att tillgängliggöra skärgården

Stotvagsdorr2 HakanMauritzonJuryns motivering:

”I det genomarbetade dokumentet visar kommunen och fastighetsägaren hur Bergön kan bli en samlingspunkt i skärgården genom att tillföra en blandning av verksamheter, boende och service. Det föreslagna besökscentret och bostäderna är utformade för att anpassas till den dramatiska naturen och bygger i hög grad vidare på militäranläggningarna istället för att ta ny mark i anspråk. Visionen är låga, väl inplacerade och skickligt utformade byggnader som bidrar till upplevelsen i det karga och steniga skärgårdslandskapet.”

Fastighetsägarens kommentar:

”Bergösatsningen handlar om att tillgängliggöra skärgården för fler genom återbruk av en gammal kustartillerianläggnings infrastruktur. Söderköpings kommun med inblandade konsulter har varit till stor hjälp med att konceptualisera tankar och idéer för Bergön som en destination både för besökande och boende i samklang med naturen. Kul att vårt gemensamma arbete uppmärksammas då vi valt att arbeta med att presentera konceptet tidigt i planprocessen”, säger Håkan Mauritzon, Aspöja Fastigheter AB.

Söderköpings kommun och Bergön har blivit nominerad till ett arkitekturpris:

https://soderkoping.se/press/pressmeddelanden/bergon-nominerat-till-sveriges-arkitekter-planpriset/

https://www.arkitekt.se/nyhet/kreativa-kommuner-nominerade-till-planpriset/

https://www.arkitekt.se/arkitekturpris/planpriset/soderkoping-nominerat-till-pris-for-planeringsbesked/