Arkitektur

Stor vikt läggs vid arkitekturen och dess samspel med naturen och havet

Nedan följer ett urval av idéer och förslag för att bebygga Bergön på ett unikt och hållbart sätt, utan att ön tappar sin ursprungliga själ och militärhistoriska prägel.