Arkitektur & karaktär

Klunga 2På det framtida Bergön utgör arkitekturen en mycket stor del av upplevelsen. Det här ska vara destinationen som den arkitekturintresserade inte vill missa. Arkitekturen ska hålla hög kvalitet och utgöra ett signum. Det gäller såväl besöksanläggningar som boendeenheter för uthyrning, fast- och fritidsboende.

Arkitekturen ska signaleras på håll. Destinationen ska kunna siktas från avstånd. Tre ”Kanontorn” reser sig från de platser där det tidigare stod kustartilleripjäser – en på norra änden, en på södra och en mitt på ön. Att Bergön var något speciellt under ett halvt sekel ska kunna anas. Då – ett hemligt kustartillerifort, nu – en tillgängliggörande besöksnod för skärgårdslandskapets och Kalla krigethistoriens många förunderligheter. Signaturbyggnader kan hjälpa till att skapa destinationen Sankt Anna som likt Ishotellet i Jukkasjärvi representerar en hel region.

De som köper ett fritidshus här köper också in sig i ett koncept och en gemenskap med kollektiva förtecken. Platsen är begränsad av hållbarhetsskäl och för att nyttja ön måttfullt är det nödvändigt att samsas om ytor och funktioner. Det kan vara gemensamma förråd för gemensamma verktyg och kärror, gemensam bastu, gemensamma båtplatser, båtpool och samlingslokaler.

Volymelement 1Det gemensamma gäller också utemiljön som delas mellan boende och mellan boende och besökare. Det som inte delas är den egna vyn från husen mot skärgårdslandskapet. Inramade skärgårdsmotiv där väder och vind är högst påtagliga, är det givna blickfånget i varje lägenhet och hus. Husen står tätt med möjlighet att föra sig i prång mellan väggarna. Husen saknar tomt i vanlig bemärkelse och uteplatser ska vara integrerade och indragna i byggnadsvolymen för en tydlig gräns mellan privat och allmänt.

Det militära arvet är strukturer som byggnaderna ska förhålla sig till, både genom fysiskt avstånd och genom arkitekturen. Det halvt dolda plockas upp i terränganpassad arkitektur och det spektakulära i en militärbas i ytterskärgården, med bunkrar flera våningar ner i berget manifesteras i kanontornen. Material som betong och corténstål kompletterar trä i fasaderna. I utemiljöerna återfinns sten, betong och stål.

Den terränganpassade arkitekturen kan innebära att byggnadsvolymerna ställs ner försiktigt i terrängen. Grundläggningen kan göras minimal med lätta byggnader. En anpassning genom suterränglösningar är också möjlig.

En stor andel av bebyggelsen kan få gröna tak av växtmaterial. Användningen av gröna tak kan ha dubbel effekt. Dels minskar behovet av system för omhändertagande av dagvatten på ön, dels kan byggnader med gröna tak ges en karaktär där de anpassas till omgivande terräng och vegetation.

Lovon hogupplostBergön ska förbli en mörk ö, där natthimlen får vara framträdande. Det här är en viktig del av upplevelsen. Belysningen ska hållas svag med låga belysningspollare för allmänt ljus. I övrigt utgörs ljuset av det lilla ljus som sprider sig från hus och lägenheter.

Troligen kommer många byggnader byggas i moduler och fraktas ut till ön och lyftas på plats. Variationen av moduler kan vara stor och deras uttryck ska hållas inom de strikta ramar som avses definieras i ett gestaltnings- och kvalitetsprogram till detaljplanen. Programmet ska knytas till exploatörerna genom avtal och ska gälla både för dem som gruppbygger hus på ön och för de som anlitar en egen arkitekt för att uppföra ett hus. Den karaktär som avses uppnås på Bergön exemplifieras med de referensbilder som följer på detta och kommande uppslag. I kvalitets- och gestaltningsprogrammet kommer karaktären specificeras.