En guidad tur på Kalla krigets Bergön

bergon militarhistoria

En guidad tur som presenterar militärhistorien kan ske på följande vis, se karta till höger. Längs denna sträckning skulle ett antal informationsskyltar kunna sättas upp alternativt en interaktiv karta med information.

1 – Start vid miltärbryggan med en översiktskarta där stationerna och sträckan är utmärkt.

2 – Första station en kort bit upp från bryggan där centraldurken (BYGGNAD E) och barackbyn presenteras.

3 – Sedan fortsätter vandringen norrut till 1. pjäs (BYGGNAD A).

4 – Här vänder besökaren tillbaka samma väg en bit och sedan österut till station reservkommandoplats (BYGGNAD F).

5 – Därefter fortsätter färden tillbaka på vägen till 2.pjäs (BYGGNAD B).

6 – Om möjligt skapas en stig öster om barackerna upp till skansen runt den bevarade SK10:an innan den fortsätter mot huvudanläggningen (BYGGNAD D).

7 – Informationstavlan runt anläggning David (D) placeras vid luftvärnsställningen där utsikten är som bäst.

8 – För att sedan nå den sydliga pjäsen (BYGGNAD C) blir det en längre vandring längs vägen söderut. Här kan besökaren också gå upp i den föreslagna tornbyggnaden för att få överblick över ön och horisonten.

9 – Från södra delen av ön kan besökaren antingen ta vägen tillbaka eller vandra den mindre stigen via den bio- topskyddade skogen. På vägen kan de uthyrningsbara trädkojorna ”Örnreden” passeras.